ฤดูหนาวขับรถบัส 2 Game

Like20 Dislike13

ฤดูหนาวขับรถบัส 2 Description

Rating:   60.61% with 33 votes
ฤดูหนาวขับรถบัส 2 - เกมที่จอดรถรถ - เกมรถ

ความท้าทายของคุณในฤดูหนาวขับรถบัส 2 คือการจัดทำรถยักษ์ใหญ่ของคุณผ่านถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะของเมืองของคุณเพื่อให้ผู้โดยสารของคุณนั่งปลอดภัยไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขา ขับรถบัสของคุณอย่างระมัดระวังออกออกจำนวนมากไปยังสถานีรถบัสต่อไป แต่หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ แม้ว่าถนนที่มีน้ำแข็งทั้งหมด ปุ่ม WASD / ลูกศรมากสนุก! - เพื่อที่จะขับ

Share your ฤดูหนาวขับรถบัส 2 tips and tricks!