จดหมายที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์สุด Game


Loading...
Like39 Dislike19

จดหมายที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์สุด Description

Rating:   67.24% with 58 votes
จดหมายที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์สุด - Other Games - เกมรถ

"Super cars hidden letters" game is always to be played together with the enable of a mouse. Click "select image" and click on an image of your selection. When you have selected the image, it's going to appear in your screen. Analyze the image carefully and you will see compact alphabets hidden at different locations. Click on individuals alphabets with the aid of mouse to create them seem. Discover all the 26 alphabets and you will win the game. You're provided with 5 odds of mistake. When each of the probabilities are gone, you are going to lose the game. Select a different image to play again. The game "Super Cars Hidden Letters" can be a quite superior time pass to suit your needs if you are bored and like to play games that permit you to discover objects which might be hidden mysteriously within the scene. This game also aids in speeding up your mind's operating. Finding all of the hidden letters is often a lot fun!
Use mouse to play this game!

Share your จดหมายที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์สุด tips and tricks!