Slash ซอมบี้อาละวาด 2 Game


Loading...
Like18 Dislike5

Slash ซอมบี้อาละวาด 2 Description

Rating:   78.26% with 23 votes
Slash ซอมบี้อาละวาด 2 - Other Games - เกมรถ

ในปี 2018, พยุหะของซอมบี้ทั่วโลก เหล่านี้คนเดียวกับรถถังของคุณและห่างไกลจากฐานของคุณทำลายทุก! ควบคุม: Num 1-6 เพื่อเปลี่ยนอาวุธเมาส์ในการถ่ายภาพ

Share your Slash ซอมบี้อาละวาด 2 tips and tricks!