Rush Game

Like14 Dislike9

Rush Description

Rating:   60.87% with 23 votes
Rush - เกมแข่งรถ - เกมรถ

ได้รับในรถเย็นของคุณและเริ่มการแข่งขันในถนนของกรุงโตเกียว คุณต้องชนะ มีประมาณสามจะรอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังจะเป็นกราฟิก 3D เย็นจริงๆ

Share your Rush tips and tricks!