Rush Game

Like18 Dislike11

Rush Description

Rating:   62.07% with 29 votes
Rush - เกมแข่งรถ - เกมรถ

ได้รับในรถเย็นของคุณและเริ่มการแข่งขันในถนนของกรุงโตเกียว คุณต้องชนะ มีประมาณสามจะรอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังจะเป็นกราฟิก 3D เย็นจริงๆ

Share your Rush tips and tricks!