Rush Game

Like16 Dislike10

Rush Description

Rating:   61.54% with 26 votes
Rush - เกมแข่งรถ - เกมรถ

ได้รับในรถเย็นของคุณและเริ่มการแข่งขันในถนนของกรุงโตเกียว คุณต้องชนะ มีประมาณสามจะรอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังจะเป็นกราฟิก 3D เย็นจริงๆ

Share your Rush tips and tricks!