Rush ไม่มีกู้ภัย Game


Loading...
Like28 Dislike3

Rush ไม่มีกู้ภัย Description

Rating:   90.32% with 31 votes
Rush ไม่มีกู้ภัย - เกมแข่งรถ - เกมรถ

รถดับเพลิงนี้มีที่จะวิ่งและช่วยเหลือผู้คนจากไฟไหม้ในอาคาร ช่วยให้มันไปถึงสถานที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รักษาระยะห่างจากรถคันอื่น ๆ หรือคุณจะสูญเสียเกม ใช้คีย์บอร์ดในการโต้ตอบ

Share your Rush ไม่มีกู้ภัย tips and tricks!