Rush Hour ขนส่ง Game

Like91 Dislike39

Rush Hour ขนส่ง Description

Rating:   70% with 130 votes
Rush Hour ขนส่ง - เกมแข่งรถ - เกมรถ

ควบคุมทั้งหมดของ การจราจร เพื่อหลีกเลี่ยงการ เกิดอุบัติเหตุยานพาหนะ ใด ๆ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง ของคุณ คุณสามารถเอาชนะ ทั้งหมดของ การจราจร ที่ท้าทาย การควบคุมระดับ ? ควบคุม: ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

Share your Rush Hour ขนส่ง tips and tricks!