ที่จอดรถพีชคณิต Game

Like3 Dislike1

ที่จอดรถพีชคณิต Description

Rating:   75% with 4 votes
ที่จอดรถพีชคณิต - เกมที่จอดรถรถ - เกมรถ

นี้เป็นเกมที่ทักษะคณิตศาสตร์ตามที่จอดรถที่คุณจะต้องแก้สมการพีชคณิตแรกที่จะคิดออกจำนวนช่องที่เหมาะสมและจากนั้นจอดรถในช่องที่มีค่าที่

Share your ที่จอดรถพีชคณิต tips and tricks!