ปาร์กเกอร์ Game

Like1 Dislike2

ปาร์กเกอร์ Description

Rating:   33.33% with 3 votes
ปาร์กเกอร์ - เกมที่จอดรถรถ - เกมรถ

พยายามที่จะจอดรถในลานจอดรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ดูออกว่าคุณไม่ได้ crashing ยานพาหนะอื่น ๆ หรือสิ่งกีดขวาง

Share your ปาร์กเกอร์ tips and tricks!