Helicrane 2: เครื่องบินทิ้งระเบิด Game

Like30 Dislike22

Helicrane 2: เครื่องบินทิ้งระเบิด Description

Rating:   57.69% with 52 votes
Helicrane 2: เครื่องบินทิ้งระเบิด - Other Games - เกมรถ

คุณต้องใช้การควบคุมส่วนบุคคลของเฮลิคอปเตอร์ทหารที่มีประสิทธิภาพอาวุธของอาวุธร้ายแรงจริงๆ ใช้อย่างรวดเร็วหมุนใบพัดของเฮลิคอปเตอร์และกระสุนที่มีอยู่ทุกที่จะทำลายรถของผู้ก่อการร้าย การควบคุม: ปุ่มลูกศรหรือ WASD เพื่อย้ายเฮลิคอปเตอร์ เมาส์เพื่อจุดมุ่งหมายและยิง

Share your Helicrane 2: เครื่องบินทิ้งระเบิด tips and tricks!