3d ดินจักรยาน Game

Like11 Dislike4

3d ดินจักรยาน Description

Rating:   73.33% with 15 votes
3d ดินจักรยาน - เกมจักรยาน - เกมรถ

สิ่งสกปรกจักรยาน 3D เป็นเกมจักรยานสกปรก 3D เป้าหมายของเกมคือการนั่งของคุณผ่านทางยี่สิบหลักสูตรอุปสรรคที่ท้าทายมากขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่คุณสามารถจะทำได้โดยไม่ต้องล้มปิดจักรยานสกปรกของคุณ! คำแนะนำบางอย่างจากเราจะทำให้แน่ใจว่าคุณใช้ความสามารถในการกระโดดของคุณมักจะสามารถช่วยคุณข้ามช่องว่างขนาดใหญ่และบางครั้งฟรีคุณจากจุดแน่น!

Share your 3d ดินจักรยาน tips and tricks!