Demolisher Game

Like8 Dislike1

Demolisher Description

Rating:   88.89% with 9 votes
Demolisher - เกมแข่งรถ - เกมรถ

เลือกรถบรรทุกมอนสเตอร์และไปอาละวาด สมบูรณ์ 24 ระดับในขณะที่เคาะมากกว่าวัตถุและทำลายยานพาหนะ!

Share your Demolisher tips and tricks!