Zombie ชายฝั่ง Game

Like13 Dislike5

Zombie ชายฝั่ง Description

Rating:   72.22% with 18 votes
Zombie ชายฝั่ง - เกมจักรยาน - เกมรถ

เข็มจักรยานของคุณและชนผ่านพยุหะของเลือดเต็มไปกระตุกตาย! เตะออกคำสั่งผสม 's และเก็บสิ่งบางอย่างไปพร้อมกัน Theres ผีดิบที่คุณสามารถ 't ชนลูกศร Pad: Balance, ยันเร่งและย้อนกลับ

Share your Zombie ชายฝั่ง tips and tricks!