สังฆละคร Game


Loading...
Like1 Dislike2

สังฆละคร Description

Rating:   33.33% with 3 votes
สังฆละคร - เกมแข่งรถ - เกมรถ

สังฆละครเป็นเกมที่สนุกขนส่ง วัตถุประสงค์ของคุณคือการขนส่งสัตว์ของคณะละครสัตว์ วางภาชนะสวนสัตว์ด้วยความช่วยเหลือของเมาส์และขนส่งไปยังปลายทาง ขอให้สนุก! ใช้เมาส์เพื่อลากและสถานที่ ใช้ปุ่มลูกศรที่จะขับรถ แถบพื้นที่ที่จะเปิดรถบรรทุก

Share your สังฆละคร tips and tricks!