Car Carrier รถพ่วง Game


Loading...
Like38 Dislike7

Car Carrier รถพ่วง Description

Rating:   84.44% with 45 votes
Car Carrier รถพ่วง - เกมแข่งรถ - เกมรถ

ทดสอบด้วยตัวเองและดูว่าคุณมีฝีมือพอที่จะจอดรถประเภทใด เริ่มต้นด้วยยานพาหนะปกติและผลักดันให้พวกเขาผ่านเมืองเก็บเงินจากธนาคาร โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดเป็นอะไรเพราะคุณอาจเกิดความเสียหายรถของคุณ ลองที่จอดรถไว้ในรถพ​​่วงของรถให้บริการ เมื่อคุณได้โหลดทุกคันคุณสามารถย้ายรถพ่วงขนส่งรถออกจากเมือง ให้แน่ใจว่าคุณเสร็จสิ้นภารกิจของคุณก่อนที่เวลาจะหมด ขอให้สนุก! ใช้ปุ่มลูกศรที่จะขับรถแถบพื้นที่ของคุณเพื่อเบรกและที่สำคัญ Z ของคุณโหลดกระเป๋าเงินของคุณ

Share your Car Carrier รถพ่วง tips and tricks!