Ben 10 ชนรถบรรทุก Game


Loading...
Like19 Dislike7

Ben 10 ชนรถบรรทุก Description

Rating:   73.08% with 26 votes
Ben 10 ชนรถบรรทุก - เกมแข่งรถ - เกมรถ

Ben 10 คือการขับรถบรรทุก awsome ของเขาในทาง out.He เห็นมีมอนสเตอร์ที่จะมาถึงเมืองที่แตกต่างกันจาก direction.Ben 10 ตัดสินใจที่จะชนกับมอนสเตอร์ที่มีรถบรรทุกหนักของเขาใหม่ ช่วยเบน 10 ฆ่ามอนสเตอร์เหล่านั้นก่อนที่พลังงานรถบรรทุกวิ่งออกไป การควบคุม: ลูกศรและพื้นที่ในการเล่น

Share your Ben 10 ชนรถบรรทุก tips and tricks!