زوریخ پارکینگ Game


Loading...
Like1 Dislike1

زوریخ پارکینگ Description

Rating:   50% with 2 votes
زوریخ پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

انتخاب جنسیت خود، مطبوعات Z برای شروع و پارک خودرو با کلید های arrow، بدون هدف قرار دادن ماشینهای دیگر. مطبوعات Z دوباره زمانی که شما به پایان برسد. موفق باشید!

Share your زوریخ پارکینگ tips and tricks!