Zombus اتوبوس Game


Loading...
Like58 Dislike25

Zombus اتوبوس Description

Rating:   69.88% with 83 votes
Zombus اتوبوس - Other Games - بازی های ماشین

Zombus یک بازی بزرگ که باعث می شود ترکیبی از اتوبوس بازی رانندگی و زامبی بازی قتل است . هدف از این بازی این است که از طریق تمام زامبی با اتوبوس خود را عبور بدون آلوده شدن . اما مراقب باشید، به منظور به شما را به پایین زامبی در اتوبوس خود را پرش در حالی که خطر زندگی خود بنابراین سعی کنید به آنها را تا آنجا جلوگیری از possible.Drive اتوبوس به پایان و جلوگیری از زامبی آینده راه خود را .

Share your Zombus اتوبوس tips and tricks!