Zombogrinder 2 Game


Loading...
Like5 Dislike3

Zombogrinder 2 Description

Rating:   62.5% with 8 votes
Zombogrinder 2 - Other Games - بازی های ماشین

در هر صورت شما دوباره 'قرار دادن بینی خود را به سنگ سخت کار کردن و یا دیگران انجام آن به شما. و اگر شما فکر می کنم در حال مرگ خواهد بود فرار و سپس این را در نظر بگیرید: مرگ به عنوان بسیاری از سخت کار کردن به عنوان زندگی است. بنابراین راه خود را از سر و صدا از طریق بدن ارواح خمیری از دوستان سابق خود و عزیزان به منظور ارتقاء ماشین شما پد پیکان: حرکت، پیروز شدن

Share your Zombogrinder 2 tips and tricks!