زامبی فوق العاده مسابقه Game

Like17 Dislike11

زامبی فوق العاده مسابقه Description

Rating:   60.71% with 28 votes
زامبی فوق العاده مسابقه - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

زامبی فوق العاده مسابقه: انسان زنده شد Time.Choose آن یکی از 3 زامبی و نژاد در برابر مخالفان زامبی خود را ضرب و شتم آنها . سوار دوچرخه خود را به همان سرعتی که شما می توانید از نیترو استفاده به سرعت بالا و پایان سطح در وهله اول آن لذت ببرید! کلید بازی ، Z = نیترو ، R = راه اندازی مجدد پیکان .

Share your زامبی فوق العاده مسابقه tips and tricks!