زامبی رایدر Game


Loading...
Like2 Dislike1

زامبی رایدر Description

Rating:   66.67% with 3 votes
زامبی رایدر - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سوار از طریق آخرالزمان انسان زنده بر روی دوچرخه و یا ATV خود را! جمع آوری سر تجزیه برای نقاط اضافی، اما اجتناب از نارنجک های دستی مقدس!

Share your زامبی رایدر tips and tricks!