زامبی اکسپرس Game


Loading...
Like22 Dislike9

زامبی اکسپرس Description

Rating:   70.97% with 31 votes
زامبی اکسپرس - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این زامبی تحت قانون سه اعتصاب جدید دستگیر شده اند. راهنما آنها را به یک مرکز بازداشت جایی که آنها خواهد بود rehabilitated.Mouse: با کلیک بر روی و محل قفس زامبی.

Share your زامبی اکسپرس tips and tricks!