درایور زامبی 2 Game

Like9 Dislike6

درایور زامبی 2 Description

Rating:   60% with 15 votes
درایور زامبی 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

پرش در ماشین شما، انتخاب کنید تا دوستان خود را، و به عنوان زامبی های زیادی را که ممکن است! شهر و دوستان خود را با تیراندازی و در حال اجرا بیش از زامبی امن نگه دارید.

Share your درایور زامبی 2 tips and tricks!