زامبی گیر ویران کردن Game


Loading...
Like15 Dislike3

زامبی گیر ویران کردن Description

Rating:   83.33% with 18 votes
زامبی گیر ویران کردن - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

زامبی در سراسر شهر می باشد، بنابراین رانندگی کامیون خود را و گرفتن همه آنها را در این بازی سرگرم کننده! مهارت های رانندگی خود را و مهارت های پارکینگ همه به آزمون قرار داده می شود! و اگر شما فکر می کنم رانندگی یک کامیون آسان است، فقط برای سه تریلر متصل به آن صبر کنید. هنگامی که شما گرفتار تعداد هدف از زامبی هر سطح، آنها را به آزمایشگاه که آنها را از شما با پول نقد خرید. این پول خواهد شد به نمره خود را اضافه شده است. سعی کنید برای تکمیل تمام هشت سطح شدید که در دسترس هستند. آیا انفجار با استفاده از کلید های arrow خود را به درایو!، نوار فضا خود را به ترمز و کلید Z خود را برای جمع آوری پول است.

Share your زامبی گیر ویران کردن tips and tricks!