XSpeed ​​نژاد Game


Loading...
Like111 Dislike61

XSpeed ​​نژاد Description

Rating:   64.53% with 172 votes
XSpeed ​​نژاد - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

درایو اتومبیل های فوق العاده سریع برای دیدن اگر شما می توانید آنهایی که در خارج وجود دارد ضرب و شتم و تبدیل شدن به بهترین راننده. کلید های arrow - درایو پایین فلش - ترمز Doube شیر پیکان - توربو فضا - ترمز دستی V - تغییر نمای دوربین B - دوربین عقب R - ماشین تنظیم مجدد O - گزینه های منو F - تمام صفحه M - اتومبیل منو

Share your XSpeed ​​نژاد tips and tricks!