چوب رنجر پارکینگ Game


Loading...
Like5 Dislike1

چوب رنجر پارکینگ Description

Rating:   83.33% with 6 votes
چوب رنجر پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

فرض نقش یک تکاور چوب و رانندگی کامیون عظیم خود را در اطراف جنگل. استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل ماشین شما و کلید نوار فضا برای فعال کردن ترمز. هشت سطح شدید بازی را ارائه کرده است وجود دارد و شما باید به تصویب هر یک و هر یک به منظور بازی را به نفع خود. جمع آوری سکه ها، قطع درختان و یا شلیک کردن شکارچیان در این بازی بزرگ است. این به عنوان یک تکاور چوب تنها تعداد کمی از وظایف خود را و شما باید به آنها دست همه اگر شما می خواهید به بهترین در کار خود. هم بزرگ است!

Share your چوب رنجر پارکینگ tips and tricks!