چوب برش کامپیوتر Game


Loading...
Like22 Dislike9

چوب برش کامپیوتر Description

Rating:   70.97% with 31 votes
چوب برش کامپیوتر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

کنترل Lumberjackmobile در اطراف نقشه و شروع به قطع درختان. هر ورود به ارزش 50 دلار است و شما باید برای رسیدن به یک مقدار مشخصی از مبلغ پول در هر سطح که قادر به عبور از آن. فقط برخی از درختان بر روی هر نقشه به عنوان چوب آینده مشخص شده اند. هنگامی که شما در نزدیکی یک درخت را فشار دهید می توانید از دکمه Z و شما 'می خواهید در پایان که در آن درخت مشخص خواهد شد برش داده شده و قرار داده شده در Lumberjackmobile باعث مینی بازی برش درخت.

Share your چوب برش کامپیوتر tips and tricks!