پارکینگ زمستان اتوبوس مدرسه Game


Loading...
Like29 Dislike18

پارکینگ زمستان اتوبوس مدرسه Description

Rating:   61.7% with 47 votes
پارکینگ زمستان اتوبوس مدرسه - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی اتوبوس این زمستان و کمک به بچه ها به مدرسه. سعی کنید به وسیله نقلیه خود را با نگه داشتن چشم خود را باز و گسترده ای که اجتناب از موانع مسیر سر و صدا نیست. در حال حاضر، اجازه دهید 'ثانیه ببینید که چه کسی می تواند یک راننده خوب و رسیدگی به این challenge.Try بزرگ بهترین و پارک خود را در هر نقطه بازی نیاز به. موفق باشی و خوش بگذره! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و نوار فضا به ترمز.

Share your پارکینگ زمستان اتوبوس مدرسه tips and tricks!