درایور زمستان اتوبوس Game


Loading...
Like28 Dislike11

درایور زمستان اتوبوس Description

Rating:   71.79% with 39 votes
درایور زمستان اتوبوس - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این شهر در حال آماده سازی برای تعطیلات. کار شما به عنوان یک راننده اتوبوس برای ارائه نفر از از یک ایستگاه اتوبوس را به دیگری. اجتناب از تصادفات جاده ای اما سعی کنید به درایو به همان سرعتی که کلید possible.Use دار برای رانندگی کنید و فاصله به استفاده از ترمز دستی.

Share your درایور زمستان اتوبوس tips and tricks!