درایور زمستان اتوبوس 2 Game


Loading...
Like23 Dislike15

درایور زمستان اتوبوس 2 Description

Rating:   60.53% with 38 votes
درایور زمستان اتوبوس 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

چالش شما در زمستان راننده اتوبوس 2 است به مانور خودرو غول پیکر خود را از طریق خیابان های پوشیده از برف از شهرستان خود را به مسافران خود بازگشت امن به مقصد خود را. رانندگی اتوبوس خود را با دقت خارج کردن مقدار زیادی به ایستگاه اتوبوس بعدی، اما اجتناب از هر گونه حوادث باعث حتی اگر جاده ها کاملا یخ زده. سرگرم کننده کلید های WASD / فلش - برای رانندگی.

Share your درایور زمستان اتوبوس 2 tips and tricks!