زمستان شیدایی BMX Game


Loading...
Like148 Dislike51

زمستان شیدایی BMX Description

Rating:   74.37% with 199 votes
زمستان شیدایی BMX - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

نگاهی دوچرخه خود را از طریق مناظر شهرستان برف و انجام کلاهبرداری در طول راه هر سطح به تصویب پیش از شما. آیا شما آنچه در آن طول می کشد برای تبدیل شدن به قهرمان دوچرخه نهایی؟ ثابت آن را در حال حاضر در این چالش شدید BMX ! بسیار سرگرم کننده آنلاین و تبدیل شدن به بهترین راننده BMX آنلاین و به چالش کشیدن دوستان خود را! استفاده از کلید های arrow به هدایت و سوار BMX نگه داشتن دکمه تا ( از کلید های arrow ) زمانی که شما در بالای سطح شیب دار می شود که قادر به انجام کلاهبرداری . مطبوعات X و C به کلاهبرداری.

Share your زمستان شیدایی BMX tips and tricks!