Wheelie پادشاه Game


Loading...
Like0 Dislike0

Wheelie پادشاه Description

Wheelie پادشاه - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

از wheelies به نظر می رسد تنها چیزی است که بچه های جوان به طور مداوم می تواند انجام دهد. هنگامی که شما دوباره 'رانندگی در اطراف شهر، شما دوباره ' محدود برای دیدن تلاش کسانی که بچه اسکیت باز و عدم انجام kickflip همان بارها و بارها. چرا دان تی 'کسانی که بچه ها فقط یک دوچرخه و شروع به انجام برخی از wheelies عالی؟ استفاده از موس خود را به آن را به خودتان امتحان کنید.

Share your Wheelie پادشاه tips and tricks!