کربن فهرست Game


Loading...
Like0 Dislike0

کربن فهرست Description

کربن فهرست - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سفر به عقب در زمان، سرقت اتومبیل های قدیمی از یک گاراژ. رانندگی ماشین خود را با کلیدهای جهت دار. استفاده از نوار فضا به نوبه خود چراغ ها را. وقتی ماشین شما اجرا می شود از سوخت، کلیک کنید بارها و بارها به دوباره سوخت آن است. بدون درایور دانشجویی، لطفا!

Share your کربن فهرست tips and tricks!