نوکر کابوس پارکینگ Game


Loading...
Like27 Dislike10

نوکر کابوس پارکینگ Description

Rating:   72.97% with 37 votes
نوکر کابوس پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آزمون مهارت های خود به عنوان یک نوکر در این بازی پارکینگ پیچیده و سرگرم کننده! سعی کنید به پارک اتومبیل در نقاط مشتریان خود بخواهید شما را به، بدون آسیب رساندن به آنها و آنها را به زمانی که از شما خواسته. جمع آوری پول به اندازه کافی قبل از پایان سطح به باز کردن یک بعدی. استفاده از WASD یا کلیدهای پیکان خود را به حرکت نوکر شما و یا ماشین خود را، کلید فضا به ترمز، X و یا کلید را وارد کنید برای به دست آوردن یا از ماشین و کلید Shift را به حرکت تندتر می شود. کامل تمام سطوح و بارهای سرگرم کننده!

Share your نوکر کابوس پارکینگ tips and tricks!