نوکر پارکینگ 3 Game

Like11 Dislike4

نوکر پارکینگ 3 Description

Rating:   73.33% with 15 votes
نوکر پارکینگ 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

راهنما پارک تمام اتومبیل های اون در نوکر پارکینگ 3. به هر شما هنوز هم یک کار داشته باشد، اما سعی کنید که آن را به پارکینگ اتومبیل در یک کلید به موقع manner.Arrow - درایو. فاصله - دریافت در / از ماشین. Q - اجرای.

Share your نوکر پارکینگ 3 tips and tricks!