نوکر هتل پارکینگ بازی Game


Loading...
Like18 Dislike14

نوکر هتل پارکینگ بازی Description

Rating:   56.25% with 32 votes
نوکر هتل پارکینگ بازی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما نیاز به ایجاد برخی از پول اضافی برای تابستان، بنابراین شما در هتل کار به عنوان یک جدیدترین پارکینگ نوکر attendant.Park ماشین دقت، در غیر این صورت اگر شما هم زدن ماشین بیش از حد و شما 'می خواهید اخراج می شوند.

Share your نوکر هتل پارکینگ بازی tips and tricks!