نوکر هتل پارکینگ بازی Game

Like17 Dislike13

نوکر هتل پارکینگ بازی Description

Rating:   56.67% with 30 votes
نوکر هتل پارکینگ بازی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما نیاز به ایجاد برخی از پول اضافی برای تابستان، بنابراین شما در هتل کار به عنوان یک جدیدترین پارکینگ نوکر attendant.Park ماشین دقت، در غیر این صورت اگر شما هم زدن ماشین بیش از حد و شما 'می خواهید اخراج می شوند.

Share your نوکر هتل پارکینگ بازی tips and tricks!