وسایل نقلیه تعطیلات Game

Like25 Dislike16

وسایل نقلیه تعطیلات Description

Rating:   60.98% with 41 votes
وسایل نقلیه تعطیلات - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

خانواده دانکن در پرواز است به بزرگ پدر و مادر خود 'خانه برای کریسمس، در پالم اسپرینگز. به عنوان انتظار می رود، آن را یک روز صبح پر هرج و مرج بود. آیا خانواده مدیریت آن را به پالم اسپرینگز با هم؟ اوه اوه، ظاهرا نه! ... شما خواهید مجبور به استفاده از سراشیبی دامنه برای به دست آوردن سرعت! .. مراقب باشید از اجازه دادن به سقوط سرعت سنج خود را در زیر 10! هنگامی که آنها را متوقف، این وسایل نقلیه قدیمی احتمالا برنده 'T شروع دوباره ...

Share your وسایل نقلیه تعطیلات tips and tricks!