رانندگی اتوبوس غیرواقعی Game


Loading...
Like90 Dislike54

رانندگی اتوبوس غیرواقعی Description

Rating:   62.5% with 144 votes
رانندگی اتوبوس غیرواقعی - Other Games - بازی های ماشین

این راننده اتوبوس است در برنامه های تنگ، تا او را ندارد 't زمان برای ترافیک به روشن کردن قبل از او درایوهای مسیر خود را صبر کنید اند. او می تواند برخی از کمک انجام برخی از رانندگی غیر واقعی استفاده به طوری که او می تواند آن را به مقصد خود را در زمان را. پس از گرفتن اتوبوس به فروشگاه خودکار برای نصب سیستم تعلیق جدید، این اتوبوس عظیم آماده را به پرواز است. استفاده از مهارت های خود را به زمان جهش و جهش بیش از ترافیک می دوزند به آن را به سطح بعدی در این بازی سرگرم کننده رانندگی آنلاین برای بچه ها! استفاده از موس خود را به پرش اتوبوس!

Share your رانندگی اتوبوس غیرواقعی tips and tricks!