پارکینگ کامیون نهایی Game


Loading...
Like2 Dislike1

پارکینگ کامیون نهایی Description

Rating:   66.67% with 3 votes
پارکینگ کامیون نهایی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در یک نیمه - اگر دوست دارید له مخروط ترافیک، این شانس خود را برای انجام آن از نظر قانونی است! هدف در پارکینگ کامیون نهایی است به حرکت جامه بزرگ خود را از نقطه شروع آن، در اطراف لوله ها، جعبه ها، فتس از حباب اسید سبز، و موانع دیگر، و به یک نقطه پارکینگ نشان داد توسط یک مستطیل زرد چشمک می زند. اگر می خواهید برای درهم کوبیدن مخروط ترافیک چند در راه، شما خوب است، اما سقوط بیش از حد بسیاری از بار و به شما امکان بازگشت به ابتدای سطح فرستاده می شود. می پانزده سطح وجود دارد، و هر زمانی که شما عبور یک، شما را باز کند next.Use کلید های arrow به رانندگی کامیون خود را به نقطه پارکینگ تعیین شده است. فضای استراحت خود است و M را به صدا و لال.

Share your پارکینگ کامیون نهایی tips and tricks!