توربو کامیون Game


Loading...
Like8 Dislike5

توربو کامیون Description

Rating:   61.54% with 13 votes
توربو کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

توربو کامیون هیولا بازی کامیون بزرگ است! نگاهی به کامیون هیولا خود را بر روی تپه ها و صخره های عظیم و یک درایو در اطراف با استفاده از کلید های arrow خود را، اگر شما نیاز به دست آوردن قدرت شما می توانید راست و چپ کلیدهای جهت دار استفاده کنید. ببینید اگر شما می توانید آهنگ های هیولا بدون مخرب کامیون خود را و در درون محدودیت زمانی انتخاب شده کامل است.؟ کنترل کامیون = کلیدهای؟ به دست آوردن قدرت = راست کلید فلش پایین کلید فلش

Share your توربو کامیون tips and tricks!