توربو پارکینگ Game


Loading...
Like4 Dislike4

توربو پارکینگ Description

Rating:   50% with 8 votes
توربو پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

به سرعت گرفتن بالاترین نمره شما می توانید. یکی از سه اتومبیل که شما می خواهم به پارک با در توربو پارکینگ را انتخاب کنید. هنگامی که ماشین خود را شما انتخاب کنید، هدف شما این است که به سرعت در نقطه پارکینگ را بر روی نقشه پارک. هنگامی که شما با موفقیت در یک نقطه پارک، به سرعت رانندگی به پارک در یک بعدی. این نقاط بیشتر در پارکینگ شما می توانید به، امتیاز بیشتری به شما استفاده از کلید های arrow به رانندگی دریافت خواهد کرد!

Share your توربو پارکینگ tips and tricks!