از اسب پیاده شدن توربو Game


Loading...
Like85 Dislike21

از اسب پیاده شدن توربو Description

Rating:   80.19% with 106 votes
از اسب پیاده شدن توربو - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

برخی از رانندگان شیرین کاری با استعداد هستند، اما برخی دیگر فقط واقعا بزرگ در زنده ماندن خراب ماشین عظیم. برخی از این رانندگان دارای شرایط موجود از جنون، اما قبل از آنها بروید و که چک کردن، آنها می خواهند تا خود را از طریق هوا راه اندازی در یک سطح شیب دار ساخته شده از لنت های توربو! راه اندازی این پوش راننده عروسک را از طریق هوا در سبک منجنیق مسیر مسابقه شدید! سقوط به همان اندازه که شما به عنوان شما می توانید در حالی که شما از ماشین پرش به انفجار، شعله های آتش، و یا دیگر اتومبیل های پرواز! استفاده از موس خود را کلیک کنید و محل موانع در اطراف نقشه. مطبوعات و نگه داشتن دکمه موتور برای راه اندازی ماشین به هوا.

Share your از اسب پیاده شدن توربو tips and tricks!