زامبی بار حمل و نقل Game


Loading...
Like3 Dislike4

زامبی بار حمل و نقل Description

Rating:   42.86% with 7 votes
زامبی بار حمل و نقل - Other Games - بازی های ماشین

این ها 'در نهایت اتفاق افتاده است. جهش زامبی تا در نهایت آواره سرگردان در اطراف بزرگراه رسیده است. دریافت در آسانسور کامیون و تفنگ خود را کاهش دهید آن هیولا ارواح در حالی که شما و راننده کامیون مادر رشته badass خود جهنم را از دوج. سوئیچ بین کامیون به وقت افراد خود را به بازنگری در حالی که شما یک فرصت را به تفنگ آنها را! استفاده از موس خود را به هدف و آتش در برابر زامبی ها در حال اجرا. و مطبوعات اعداد 1،2،3 به سوئیچ بین کامیون.

Share your زامبی بار حمل و نقل tips and tricks!