کامیون دادگاه زمستان Game


Loading...
Like35 Dislike9

کامیون دادگاه زمستان Description

Rating:   79.55% with 44 votes
کامیون دادگاه زمستان - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کامیون دادگاه زمستان بازی رانندگی کامیون است. رانندگی یک کامیون نیمه به آسانی به عنوان آن به نظر می رسد نیست، اما رفتن صوفس (جاده) است و حتی سخت تر. رنگ کامیون های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و آماده برای یک مسابقه بیش از کوه های برفی، یخ غول پیکر، توپ های برفی و دیگر موانع به چالش کشیدن دریافت کنید. کامیون و متعادل کننده شده نگه دارید و سعی کنید به پایان بدون کوه در می رم over.Use کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

Share your کامیون دادگاه زمستان tips and tricks!