کامیون راش 3 Game


Loading...
Like14 Dislike2

کامیون راش 3 Description

Rating:   87.5% with 16 votes
کامیون راش 3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

نگاهی به کامیون خود را با بیشترین سرعت ممکن از طریق سطح، بدون قرار دادن هر گونه موانع. مطالعه راه آنها حرکت و دقیق باشد - آن را به عنوان ساده به عنوان تنها بر روی گاز پله نیست.

Share your کامیون راش 3 tips and tricks!