مسابقه کامیون Game

Like38 Dislike16

مسابقه کامیون Description

Rating:   70.37% with 54 votes
مسابقه کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه در اطراف مسیر 3D در کامیون خود را. کنترل عطف تیز خود را با فقط به سختی ضربه زدن به کلید خود را. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your مسابقه کامیون tips and tricks!