مسابقه کامیون Game

Like37 Dislike16

مسابقه کامیون Description

Rating:   69.81% with 53 votes
مسابقه کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه در اطراف مسیر 3D در کامیون خود را. کنترل عطف تیز خود را با فقط به سختی ضربه زدن به کلید خود را. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your مسابقه کامیون tips and tricks!