فضای پارکینگ کامیون Game


Loading...
Like3 Dislike0

فضای پارکینگ کامیون Description

Rating:   100% with 3 votes
فضای پارکینگ کامیون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در کامیون جای پارک شما را مجبور به پارک کامیون به فضاهای پارکینگ مشخص شده بدون هدف قرار دادن هر چیزی قبل از زمان اجرا می شود. کامل 15 سطح جدید برای اثبات کامیون خود را به رانندگی skills.Use کلید های arrow به درایو

Share your فضای پارکینگ کامیون tips and tricks!