هیولا کامیون Game

Like2 Dislike1

هیولا کامیون Description

Rating:   66.67% with 3 votes
هیولا کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

یک هیولا واقعی در هیولا مسابقه کامیون! اسلم بیش از شی شکستنی برای تولید افزایش توربو و انجام stunts برای افزایش مقدار نیترو خود را. جمع آوری سکه برای خرید ارتقاء و به دست آوردن لبه بیش از رقابت!

Share your هیولا کامیون tips and tricks!