کامپیوتر کامیون 2 Game


Loading...
Like48 Dislike9

کامپیوتر کامیون 2 Description

Rating:   84.21% with 57 votes
کامپیوتر کامیون 2 - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

انتخاب اسباب و نژاد خود را از طریق این سطح خائنانه بدون از دست دادن بار خود را. نگه دار، کشنده (تراکتور)، اتومبیل های حمل و نقل و دیگر بارهای ناپایدار به خط پایان. به خوبی انجام و باز کردن کامیون جدید و سطوح! سرعت بخشیدن به: تا فلش ترمز: پایین فلش سمت چپ ناب / راست: چپ و راست فلش

Share your کامپیوتر کامیون 2 tips and tricks!