لودر کامیون 5 Game

Like176 Dislike46

لودر کامیون 5 Description

Rating:   79.28% with 222 votes
لودر کامیون 5 - Other Games - بازی های ماشین

رانندگی کامیون مغناطیسی خود را ، گرفتن برخی از محموله و بار تا کامیون بزرگ به پایان هر شغل خود را. کنترل: AD به حرکت، W به پرش، ماوس را به فعال شدن آهنربا است.

Share your لودر کامیون 5 tips and tricks!