داش کامیون Game


Loading...
Like10 Dislike6

داش کامیون Description

Rating:   62.5% with 16 votes
داش کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

داش کامیون بازی رانندگی چالش که در آن زمان همه چیز است. مسابقه کامیون خود را و اجتناب از همه موانع در کوتاه ترین زمان ممکن! مراقب باشید به عنوان هر سطح متفاوت است و موانع حرکت خواهد زندگی خود را که کمی سخت تر به زودی به اندازه کافی را! اما چه سریعتر شما بروید، سخت تر از آن خواهد بود برای جلوگیری از محموله حال سقوط تا شما هیچ ترمز! ده سطح در هر فصل، پایان تمام چهل سطوح برای ارسال نمره شما وجود دارد. نکته: پارک کامیون خود را چندین بار در هر سطح در بین محموله به آن را آسان تر کلیک کنید به حرکت کامیون به جلو، دیگر شما را پایین نگه دارید بر روی صفحه نمایش، سریعتر شما بروید.

Share your داش کامیون tips and tricks!